De VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen van een vrijwilliger. 

Wat is de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress is er voor ouders met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die het moeilijk vinden om zelf de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. De vrijwilliger van de VoorleesExpress komt 20 weken lang bij het gezin thuis om voor te lezen, te praten en taalspelletjes te doen. Zo word de taalontwikkeling ondersteund en krijgen ouders hulp om taal en leesplezier een vaste plek te geven in het dagelijks leven.

Voorleesvrijwilliger

Een gezin aanmelden