Gemeenteberichten

Gemeente Velsen neemt elk jaar honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op jouw buurt, zoals een bestemmingsplan, het kappen van een boom of een vergunning voor een evenement. Deze besluiten liggen ter inzage bij het gemeentehuis of in de Bibliotheek IJmuiden.

Bekijk hier online de besluiten.