De Bibliotheek op school

In het programma de Bibliotheek op school wordt structureel samen gewerkt aan leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. De school en Bibliotheek Velsen gaan een meerjarige samenwerking aan die geborgd is in het beleid van zowel school als Bibliotheek. Een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor verrijking van het leesonderwijs.

De Bibliotheek op school is opgebouwd uit meerdere bouwstenen


1. Collectie: In het eerste jaar ontvangt de school een basiscollectie in bruikleen, die bestaat uit 3 boeken per leerling. Elk jaar daarna is wordt de collectie uitgebreid met 1 boek per leerling. Aan de hand van de samenstelling van de groepen, het leesniveau en specifieke wensen van de school wordt de collectie op maat samengesteld. Op deze wijze is de schoolbibliotheek altijd voorzien van actuele aan aansprekende boeken.

2. Digitaal portaal: Alle leerlingen gebruiken de digitale omgeving ‘Schoolwise’ voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie. Doordat alle uitleningen worden geregistreerd krijgen we veel inzicht in het lees- en leengedrag van leerlingen.

3. Mediawijsheid: Op verzoek van de school kunnen wij ook aandacht besteden aan informatievaardigheden via beproefde instructieprogramma’s.

4. De leesconsulent: Hij/zij is de spin in het web en de aanjager die op school op basis van expertise leesbevordering continue op de agenda houdt. Dit door zowel met het team als met de leerlingen te werken. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal!

5. Leesplan en Monitor: 1 keer per jaar vullen de leerkrachten en een leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in over het leesklimaat op school en thuis. Dit geeft prachtige inzichten en hieruit worden 3 doelen gekozen om aan te gaan werken. Hoe deze doelen bereikt gaan worden, wordt genoteerd in het Leesplan.

6. Activiteiten: Er is elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden/ mediawijsheid.

7. Netwerk: Twee keer per jaar organiseert Bibliotheek Velsen voor alle leescoördinatoren in de gemeente Velsen een bijeenkomst waarbij wordt gewerkt aan kennisvergroting en uitwisseling.

Wil je meer weten over de Bibliotheek op school?

Neem dan contact op met Larissa Streppel: telefoon 0255-525353 of e-mail debibliotheekopschool@bibliotheekvelsen.nl