De Bibliotheek op school

In het programma de Bibliotheek op school wordt structureel samen gewerkt aan leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. De school en Bibliotheek Velsen gaan een meerjarige samenwerking aan die geborgd is in het beleid van zowel school als Bibliotheek. 

SchoolWise

In de zoekmachine van de SchoolWise Portal kunnen leerlingen boeken, websites en filmpjes opzoeken. Alle resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd, waarbij zichtbaar is of een boek aanwezig is.

Alle websites waarnaar SchoolWise verwijst zijn betrouwbaar, veilig én kindvriendelijk. Ideaal dus om te gebruiken bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.

Pagina voor 6-12 jarige

Contact Basisonderwijs

Vragen omtrent het primair onderwijs? Neem contact met ons op:

Telefoon:
0255-525353
E-mail:
debibliotheekopschool@bibliotheekvelsen.nl

Tips voor professionals

Rapporten en adviezen

Leesvaardigheid en leesplezier bij Nederlandse jeugd & jongeren.

Even voorstellen

Larissa Streppel werkt als programmaleider van ‘De Bibliotheek op School’ bij Bibliotheek Velsen.

Schoolabonnementen

We hebben verschillende abonnementen voor scholen.

Mediawijsheid

Podcasts

Behoefte aan input op het gebied van jeugdliteratuur?