Netwerkorganisatie kunstform van start

Gepubliceerd op: 31 augustus 2018 17:12

Na een onzekere en turbulente periode waarin de gemeenteraad haar vertrouwen in een voortbestaan van het Kunstencentrum definitief opzegde werd het faillissement voor de stichting onvermijdelijk. Stichting Bibliotheek Velsen kwam eerder deze zomer met curator Moeijes tot een overeenstemming en kocht de gehele boedel van het KCV over. Met de nieuwe stichting KUNSTFORM is de doorstart officieel ingezet om een bijdrage te blijven leveren aan de cultuursector van Velsen.

Bij KUNSTFORM is iedereen welkom om zichzelf in de breedste zin van het woord te ontplooien

Meteen maandag 3 september wordt gestart met de lessen bij Danceworks en de continuering van het cultuuronderwijs. Op zondag 9 september vindt de auditie voor de Allround Vooropleiding plaats, er zijn nog plekken beschikbaar. De inschrijvingen voor de Volksuniversiteit zijn ook gestart via de website.

SAMENWERKING
Uitgangspunt van de overname door bibliotheek Velsen van het voormalig Kunstencentrum Velsen is een nieuwe netwerkorganisatie bouwen door samenwerking aan te gaan met professionele, vernieuwende en inspirerende partijen. Zo zijn er voor muziek gesprekken gaande met KOEL Producties, Alphenaar en met de muziekdocenten van het voormalig KCV. Rondom beeldende kunst en theater worden de verschillende opties nader uitgewerkt. KUNSTFORM staat open voor gesprekken met verschillende aanbieders die elkaar onderling versterken vanuit samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat alle docenten een goede plek vinden en bovenal dat cursisten in de regio voldoende keuze hebben en op de hoogte zijn van het aanbod. Een tijdelijke website is ontwikkeld zodat cursisten zich kunnen aanmelden: www.kunstformvelsen.nl .

KUNSTFORM
Sinds januari 2018 was het Kunstencentrum Velsen bezig met een meerjarenbeleidsplan, onderdeel daarvan was een nieuwe communicatiestrategie met bijbehorende naamsverandering en huisstijl. Hoewel dat project voortijdig moest worden stopgezet, besliste de bibliotheek om in ieder geval de naam ‘KUNSTFORM’, die destijds tot stand kwam door Concept Design en All Art Professionals, aan de nieuwe stichting te koppelen. Een frisse combinatie die staat voor 'verbinding door middel van kunst en cultuur'. Bij KUNSTFORM is iedereen welkom om zichzelf in de breedste zin van het woord te ontplooien. Zie het als een 'platFORM' voor talentontwikkeling en vrije tijd. Hier is ruimte voor perFORMing, transFORMatie, maar bovenal plezier binnen de diverse kunstvormen.

Vragen?

Voor vragen en meer informatie is de administratie per e-mail bereikbaar: kunstform@bibliotheekvelsen.nl . Binnenkort is KUNSTFORM ook weer telefonisch bereikbaar via 0255-510684 (maandag t/m donderdag vanaf 12:00 uur).