Manifest

Gepubliceerd op: 19 maart 2018 10:51

1+1+1=10: Bibliotheek, Kunstencentrum en Stichting Welzijn doen aanbod aan de Velsenaren én aan het nieuwe gemeentebestuur.

Waarom een manifest?

• Wat is er nodig om alle Velsenaren volop mee te laten doen in de samenleving?
• Hoe kunnen kunst, kennis, ontmoeting en ondersteuning bijdragen aan de groei van alle Velsenaren?
• En wat kunnen de nieuwe raad en het nieuwe gemeentebestuur na 21 maart doen om daarbij te helpen?

Op die vragen geven de Bibliotheek Velsen, Stichting Welzijn Velsen en het Kunstencentrum antwoord in hun manifest ‘1+1+1=10’, dat deze week wordt aangeboden aan alle Velsenaren, en de kandidaten voor de gemeenteraad in het bijzonder.

De kern van het verhaal
Om volwaardig mee te kunnen blijven doen in de samenleving, moet je persoonlijk kunnen groeien. Dat geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding of culturele achtergrond. Maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kennis en zelf kunst maken helpen daarbij. Alle drie de initiatiefnemers staan daarvoor. Door samen te werken, kunnen ze de Velsenaren beter bedienen, gebruiken ze hun middelen efficiënt en ontstaan er vernieuwende kruisbestuivingen. 1+1+1=10, zo noemen we dat.

Waarom een manifest?
Tjeerd de Kort, Johan Boonekamp en Nora Azarkan, directeuren van de drie organisaties, zien geweldige mogelijkheden om de Velsense samenleving te versterken. Ieder vanuit hun eigen vak en volop in samenwerking.

Een dubbele uitnodiging
In het manifest doen de initiatiefnemers een dubbele uitnodiging. Eén aan het nieuwe gemeentebestuur: draag je steentje bij door mee te investeren in onze drie organisaties, zodat wij de programma’s kunnen ontwikkelen waarmee we samen ons aanbod aan Velsen realiseren.
En één aan de Velsenaren: maak, zoek, leer, zorg, ontwikkel mee. Met elkaar, voor elkaar, samen maken we Velsen rijker, de deuren staan open!

Over de drie initiatiefnemers

Bibliotheek Velsen: informatie, advies en trainingen voor de zelfredzaamheid en ontspanning van alle Velsenaren. De Bibliotheek is een plaats voor ontmoeting en verbindingen.
Bibliotheek Velsen heeft 13.979 leden en 198.713 bezoekers, die we bedienen met 21 medewerkers en 30 vrijwilligers in twee vestigingen met 88.879 boeken, cd’s en dvd’s. 9.158 Velsenaren doen mee aan verschillende activiteiten, cursussen en lezingen. Ook zijn we een Taalhuis, voor de aanpak en preventie van laaggeletterdheid.
Stichting Welzijn Velsen werkt professioneel aan de sociale vraagstukken in Velsen. De stichting staat met zes buurthuizen, een vrijwilligerscentrale, elf peutercentra, drie jongerencentra en welzijnswerk midden in de samenleving. Bij SWV werken 80 professionals: sociaal werkers, buurtsportcoaches, jongerenwerkers, beheerders van buurtcentra en pedagogisch medewerkers. Plus 600 vrijwilligers!
Het Kunstencentrum Velsen biedt hoogwaardige lessen en workshops in dans, theater, muziek en beeldende kunst. Dat doen we voor onze ruim 750 cursisten en voor meer dan 6000 Velsense scholieren in ons onderwijsprogramma. Het Kunstencentrum doet dat met 54 medewerkers en 50 vrijwilligers. We zijn zowel een talentontwikkelingsplek voor de podiumkunsten als een laagdrempelige creatieve hotspot voor alle Velsenaren.