Verduidelijking Huisregels in de Bibliotheek

Gepubliceerd op: 20 januari 2023 08:44

De Bibliotheek is een van de warme kamers in de gemeente. Het is dan ook gezellig bedrijvig in de Bibliotheek. Om te zorgen voor een fijne sfeer voor alle bezoekers zijn de huisregels omtrent eten en drinken vernieuwd. Lees verder voor meer informatie.

Alleen in het leescafé in IJmuiden mogen voedsel en dranken genuttigd worden. Je mag dus gerust een broodje eten en wat drinken in het leescafé.

Buiten het leescafé mag geen eten worden genuttigd. Dus geen chips, croissants of andere snacks bij de leestafels of zithoekjes.

In het kort:

WEL

 • Elkaar met respect behandelen
 • Rustig met elkaar praten
 • De Bibliotheek netjes houden
 • Materialen registreren voor ze mee naar huis te nemen
 • Een boterham eten en wat drinken in het leescafé
 • Aanwijzingen van het personeel opvolgen

Maar vooral NIET

 • Eten en drinken in de Bibliotheek
 • Roken en drugs gebruiken
 • (Geluids)overlast veroorzaken
 • (On)gewenste intimiteiten
 • Strafbare feiten plegen
 • Verplaatsen van stoelen en tafel

Samen zorgen we voor een fijne sfeer.

Bij misdragingen, zoals het niet opvolgen van instructies van het personeel van de Bibliotheek, wordt de gemeentelijke Handhaving en/of de politie ingeschakeld.