Bibliotheek maakt doorstart kunstencentrum mogelijk

Gepubliceerd op: 27 juli 2018 15:07

In de zoektocht van de Gemeente Velsen naar een geschikte overnamepartij van het failliete Kunstencentrum Velsen (KCV) heeft de curator de voorkeur gegeven aan Stichting Bibliotheek Velsen. Op woensdag 25 juli 2018 heeft de officiele overdracht van het KCV bij de curator plaats gevonden. Naast het uitlenen van boeken is Bibliotheek Velsen ook een stimulerende plek voor educatie en maatschappelijke dienstverlening voor alle inwoners van Velsen.

Waarom de Bibliotheek

Bibliotheek Velsen vindt cultuur educatie in de gemeente Velsen van groot belang. Cultuur educatie heeft een toegevoegde waarde bij de ontwikkeling
van kinderen en volwassenen en kan de inwoners van Velsen helpen een volwaardig burger te worden. Het stimuleren en samen ontwikkelen van vaardigheden met als doel een leven lang mee te kunnen doen aan de diverse aspecten van de maatschappij. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat naast begrijpend lezen en het hebben van leesplezier onder andere muziek en dans het leren stimuleert of er voor zorgt dat oudere mensen minder snel achteruit gaan. Dansen kan bijvoorbeeld helpen bij het voorkomen en vertragen van dementie. Cultuur educatie wat uitgevoerd werd door het Kunstencentrum Velsen sluit aan bij de missie en visie van de bibliotheek. Het past goed in de motto’s van de bibliotheek: “een leven lang leren” en “volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij”. Daarnaast vindt de Bibliotheek het zonde wanneer alle kennis, werkzaamheden en ervaring van het KCV verloren zou gaan.

Bibliotheek Velsen was de laatste maanden, samen met stichting Welzijn en het KCV bezig om de inhoudelijke samenwerking vorm te geven met als beoogd resultaat dat de drie partijen in een multifunctionele accommodatie gaan samenwerken en wonen. Door het faillissement van het KCV zijn deze plannen gewijzigd, maar kan de ambitie die besloten lag binnen de samenwerking worden voortgezet.

Bibliotheek Velsen is zich bewust van de onzekerheid die deze periode met zich meebrengt voor alle betrokkenen. De bibliotheek gaat haar uiterste best doen om de geplande activiteiten van het kunstencentrum en de gemaakte afspraken voort te zetten. Op welke wijze zal in augustus verder worden uitgewerkt, met als doel zoveel mogelijk activiteiten per september gewoon van start te laten gaan.