Alle lessen van start bij KUNSTFORM Velsen

Gepubliceerd op: 17 september 2018 15:11

De nieuwe stichting KUNSTFORM is volop van start gegaan om een bijdrage te blijven leveren aan de cultuursector van Velsen. Iedereen is welkom om zichzelf in de breedste zin van het woord te ontplooien.

De afgelopen periode is hard gewerkt om alle lessen te kunnen starten. Direct na de zomervakantie zijn de lessen bij Danceworks begonnen en de continuering van het cultuuronderwijs. Veel van de muziekdocenten hebben weer een plek gevonden bij een reeds bestaande organisatie of zijn zelfstandig doorgestart. Een klein aantal heeft een andere keuze gemaakt. De cursussen van de Volksuniversiteit en Beeldende Kunst starten de komende periode. Via de website www.kunstformvelsen.nl kan iedereen zich nog inschrijven.  

Samenwerking

De komende periode is gericht op de samenwerkingsverbanden die KUNSTFORM als netwerkorganisatie verder wil aangaan. Uitgangspunt is een divers aanbod in de regio met professionele, vernieuwende en inspirerende partijen die elkaar onderling versterken vanuit samenwerking. Zo kunnen vanaf oktober 2018 leerlingen van De Danstuin in Heemskerk instromen in een gecombineerde Allround Vooropleiding met lesaanbod bij zowel De Danstuin als DanceWorks. Op die manier ondersteunen de scholen elkaar in vakkennis en talentontwikkeling. Met betrekking tot muziek en andere onderdelen worden er gesprekken gevoerd hoe het cultuuraanbod samen te verrijken.

BeeldFORMing

Zodra komende twee weken ook de lessen van Beeldende Kunst beginnen, zijn alle cursussen weer van start. De docenten voor Beeldende Kunst zijn zelf uitvoerend kunstenaar en bieden een breed aanbod. Renske Miedema geeft les in Keramiek met als uitgangspunt het ontwikkelen van een eigen beeldtaal en ideeën omzetten in klei. Afke Spaargaren en Marcella van Zanten doceren tekenen en schilderen. Onder andere cursussen portretten en landschappen, maar ook eenmalige workshops als kunstverkenning, modeltekenen, van 2D naar 3D en ouder-kind.

Open dag

KUNSTFORM staat voor 'verbinding door middel van kunst en cultuur', waar iedereen welkom is zichzelf in de breedste zin van het woord te ontplooien. Een 'platFORM' voor talentontwikkeling en vrije tijd. Hier is ruimte voor perFORMing, transFORMatie, maar bovenal plezier binnen de diverse kunstvormen. Kennis maken met KUNSTFORM? Kom dan na de herfstvakantie naar de open dag. Hou de website in de gaten, hier verschijnt binnenkort de exacte datum. Voor vragen en meer informatie is de administratie per e-mail bereikbaar: info@kunstformvelsen.nl en telefonisch via 0255-510684 (maandag t/m donderdag vanaf 12:00 uur).