Het lijden van IJmuiden in de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918)

12 oktober 2018 t/m 12 november 2018 | Bibliotheek IJmuiden

Kosten: Vrije toegang

Van de Eerste Wereldoorlog ondervond de gemiddelde Nederlander weinig hinder. Er waren wat Belgische vluchtelingen (ongeveer 1 miljoen) die in particuliere huishoudens werden ondergebracht. Maar verder was het dagelijks leven vrijwel als normaal. Zo niet in IJmuiden. Net als de andere kustdorpen waar de zeevisserij een grote rol speelde, hadden de IJmuider vissers te lijden onder de zeeblokkades door de Engelsen. Zij probeerden op deze manier de aanvoer over zee van wapens en proviand voor de Duitse troepen in België en Frankrijk te verhinderen. De vissers konden niet meer uitvaren.

Expositie in Bibliotheek Velsen én concert in de Engelmunduskerk

Voor degenen die toch de zee opgingen vormden de vele zeemijnen een levensbedreigend risico. Maar zij hadden weinig keus: ze moesten voor inkomen zorgen voor hun families. Verschillende keren kwamen ze dan ook in opstand tegen de verordeningen van de regering en het verbod van de reders om uit te varen. Er zonken schepen die op een mijn waren gevaren. Er waren doden te betreuren. De pastoor van de Engelmunduskerk moest diverse malen op pad om het droevige nieuws aan de achterblijvers te melden. Ook richtte hij een broodfonds op om de armlastige gezinnen te ondersteunen. Iedere familie in IJmuiden had wel op één of andere manier te lijden onder deze oorlog. Met recht kan IJmuiden over deze periode zeggen: De vis werd duur betaald. *

* uitspraak van Kniertje in het toneelstuk Op hoop van zegen van Herman Heijermans, geschreven in 1900 . De première vond plaats op 24 december 1900.
Deze tentoonstelling maakt deel uit van het muziekproject Eternal Light 2018 bij gelegenheid van 100 jaar na de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog.

Het project wordt besloten met een concert in de Engelmunduskerk te IJmuiden, op zaterdag 10 november 2018, dus aan de vooravond van de werkelijke herdenking. Uitgevoerd wordt het werk Eternal Light, een requiem van Howard Goodall. Door de standaard requiemteksten zijn gedichten vervlochten van Canadese geallieerden die de loopgravenoorlog hebben overleefd.