Expositie: Wederopbouwarchitectuur Velsen

1 mei 2019 t/m 30 juni 2019 | Bibliotheek IJmuiden

Kosten: Gratis toegang

De tweede wereldoorlog en de wederopbouw daarna hebben een blijvend stempel gedrukt op Velsen-IJmuiden. De oorlogsschade was groot en direct na 1945 is het herstel krachtig ter hand genomen. Vanwege de grote woningnood werden IJmuiden, Velsen-Noord en Santpoort daarnaast ook fors uitgebreid.

De expositie toont de diversiteit aan architectuur in de wederopbouwtijd. De tentoonstelling is samengesteld door het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het ABC is het centrum voor architectuur, stedenbouw en leefomgeving voor Haarlem en voor de omliggende gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Velsen.  

Lezingen

Aansluitend aan de expositie vinden er op woensdag 15 mei twee lezingen plaats bij Bibliotheek Velsen. De lezingen gaan in op het herstel van de oorlogsschade en de nieuwbouw in de periode 1945-1965 in Nederland en in Velsen-IJmuiden. 
De lezing van Anita Blom (specialist historische stedenbouw bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zal gaan over de wederopbouw in Nederland. Welke plannen werden na 1945 gemaakt om beschadigde steden te herstellen en wat was de opzet kregen de nieuwbouwwijken, die nodig waren om de grote woningnood op te vangen?
De lezing van Jacques Warmerdam (stedenbouwkundige gemeente Velsen) richt zich op de wederopbouw van de Velsen. Welke plannen werden voor de hele gemeente en voor de deelgebieden IJmuiden, Velsen-Noord en Santpoort gemaakt en hoe hebben die plannen doorgewerkt in de praktijk?
Klik hier voor meer informatie over de lezingen.