Telefonisch Taalspreekuur

Het Telefonisch Taalspreekuur is bedoeld voor volwassenen die willen weten waar ze Nederlands kunnen leren of waar ze hun kennis van de taal kunnen verbeteren.

Wegwijs

Tijdens dit telefonisch spreekuur kun je met Karin Groot bellen. Zij kan helpen om te kijken welke cursus goed bij iemand past of welke manier het meeste aansluit bij de behoefte van de klant. Zij heeft informatie over taalaanbieders en cursussen voor elke niveau.

Wanneer is er het Telefonisch Taalspreekuur?

Elke dinsdag van 14.00-16.00 uur.
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur. Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, is er geen Telefonisch Spreekuur.

Het telefoonnummer van het Telefonisch Taalspeekuur: 06 50169998.