Vacature lid Raad van Toezicht

Bibliotheek Velsen en KunstForm Velsen bieden samen aan de Velsenaar culturele vorming, cultuur educatie en ondersteunen zelfontplooiing met als doel het stimuleren van een leven lang ontwikkelen voor iedere Velsenaar. Samen met de partners is er specifiek aandacht voor kwetsbare Velsenaren en is er, naast het brede culturele aanbod, natuurlijk de grote collectie boeken in Velserbroek en IJmuiden. De Bibliotheek, KunstForm en hun partners ontwikkelen de komende jaren sociale, culturele en educatieve plekken voor de Velsenaar waar iedereen welkom is.

De Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die 5 leden telt. Wij volgen in ons besturingsmodel de Governance Code Cultuur. Dat houdt in: een helder bestuur en een zorgvuldig en effectief toezicht. En ook: integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen.

Vanwege het rooster van aftreden en het instromen van onze trainee zijn wij op zoek naar één toezichthouder met het profiel onderwijs, cultuureducatie en culturele sector in deze volgorde van belangrijkheid. De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de recente governance ontwikkelingen
toezicht houdt op en werkgever is van de directeur-bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. Hij keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de raad optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Om de rollen te vervullen is het wenselijk dat de leden van de RvT gezamenlijk tenminste geworteld zijn in de sectoren;

• Het (provinciale of lokale) openbaar bestuur.
• De maatschappelijke en culturele sector.
• Onderwijs
• Het bedrijfsleven.

Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

• de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;• de cyclus van planning en control van de begroting;
• de organisatie en haar prestaties;
• het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
• het functioneren van de bestuurder;
• belangrijke externe ontwikkelingen;
• de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
• de statutair voorgeschreven taken.

De Raad van Toezicht vergadert 6 keer per jaar, voert minimaal 1 x per jaar een gesprek met de medewerkers van de organisaties (personeelsbijeenkomst), houdt jaarlijks een zelfevaluatie, is betrokken bij de organisatie bij bijzondere gelegenheden en treedt op als werkgever van de bestuurder. Het is een professionele, stevige en nuchtere Raad van Toezicht die houdt van een goede constructieve discussie, inhoudelijke inbreng en efficiency. Een raad waarin iedereen bereid is om zijn bijdrage te leveren.

Het Profiel

Specifiek voor het lid van de Raad van Toezicht staat deze positie ook open voor iemand die nog geen ervaring heeft als toezichthouder. Uiteraard beschik je wel over bestuurlijke ervaring. We komen graag in contact met kandidaten die op strategisch niveau in de raad een bijdrage kunnen leveren op het gebied van onderwijs, cultuureducatie en culturele sector. Je bent aantoonbaar in staat om strategische veranderingen op het juiste niveau te beschouwen; de risico’s en kansen af te wegen en de bestuurder hierover te bevragen en te adviseren.

Voor deze rol zoeken we iemand die actief is in zijn loopbaan. Het type mens is net zo belangrijk als de specifieke competenties en ervaring. Het nieuwe lid
moet nieuwsgierig zijn, verandering omarmen, ondernemerschap inbrengen, discussies niet uit de weg gaan en acteren vanuit vertrouwen. Een lid dat kritisch is en een positieve grondhouding heeft. Daarnaast ben je als persoon open en toegankelijk en transparant.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken: Gezien de ontwikkelingen van de bibliotheek Velsen en KunstForm en in acht nemende de aanwezige skillsets in de RvT zoeken wij het volgende:

• HBO/Academisch denk- en werkniveau
• Positief kritische grondhouding
• Kritisch met betrekking tot eigen functioneren• Attitude waar permanente aandacht voor eigen professionalisering onderdeel van uit maakt
• Helikopterview
• Analytisch vermogen, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden
• Klankbord kunnen zijn in algemene en specifieke zin
• Kennis en ervaring m.b.t. bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• Strategisch inzicht
• Onderschrijft de governance code Cultuur

Daarnaast minimaal kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, bij voorkeur cultuureducatie Een lokaal netwerk hebben is een pré. Uiteraard is voor de toezichthouder het hebben van affiniteit met de organisatie, haar doelen en hart hebben voor de sector van belang. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijk lid.

Vergoeding en procedure

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding passend in de sector Openbare Bibliotheken.

Reageren

Bel voor meer informatie over deze functie met de voorzitter van de RvT Remco Wijnia, telefoonnummer: 06-23909596
Direct reageren kan ook: mail je sollicitatie voorzien van duidelijke motivatie en CV voor 28 november 2022 naar: secretariaat@bibliotheekvelsen.nl. De 1 e ronde van de sollicitatiegesprekken vindt plaats in de 1 e week van december

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.