Manager Cultuur en Educatie (28/32 uur)

Stichting KunstForm Velsen biedt in het culturele en educatieve domein aan alle Velsenaren inspirerend cultuuronderwijs, amateurkunsten en aandacht voor het beleven van cultuur. Dit doet zij samen met haar danslabel Danceworks, de Bibliotheek Velsen en vele partners. Bij dit alles staat plezier beleven aan het deelnemen aan cultuur door kinderen, ouders en leerkrachten centraal. De beleving van cultuur draagt immers bij aan een brede ontwikkeling en deelname aan de maatschappij.

Manager KunstForm

Het team van KunstForm bestaat uit professionals op het gebied van amateurkunsten, dans en cultuureducatie. Als manager cultuur en educatie geef je leiding aan een zeer divers en creatief team met als doel zoveel mogelijk mensen, jong en oud, actief te laten deelnemen aan cultuur in de gemeente Velsen. Jouw netwerk is van groot belang, je bent samen met het team verbinder van lokale cultuurpartners, de gemeente en scholen. Samen met het team signaleer je trends en vernieuwingsinitiatieven in de markt/branche en vertaalt deze in beleid, aansprekende projecten en vernieuwing van de dienstverlening.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de positionering van KunstForm. Daarbij maak je onderdeel uit van het gecombineerde MT Bibliotheek/KunstForm. Je begeleidt gewenste veranderprocessen en stimuleert beweging in de organisatie. Je bent een inspirerend klankbord voor het afdelingshoofd Danceworks en cultuurcoaches en ondersteunt hen bij het actief netwerken en relatiebeheer.

Als Manager Cultuur en Educatie ben je verantwoordelijk voor:

• Je onderhoudt en legt netwerken aan in de gemeente Velsen en de regio IJmond.
• Je vertegenwoordigt KunstForm in de branche en bij de branche organisaties.
• Je ontwikkelt en organiseert activiteiten en evenementen waarbij partners uit diverse
disciplines betrokken zijn, alsmede activiteiten voor kennisuitwisselingen en
deskundigheidsbevordering.
• Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen en begeleiden van de ontwikkeling van de
jaarplannen en beleidsplannen van de afdelingen cultuureducatie, dans en amateurkunst.
• Je geeft (bege)leiding aan afdelingshoofd Danceworks, cultuurcoaches,
secretariaatsmedewerker en (vak)docenten.
• Je werkt samen met de gemeente, die zowel opdrachtgever als partners is, op het gebied van
cultuur, amateurkunsten en cultuureducatie.
• Je bent verantwoordelijk voor subsidie- en fondsenaanvragen alsmede de verantwoordingen
in samenwerking met het team en de controller.
• Je draagt bij aan het opbouwen en onderhouden van het netwerk en van de KCE-gids.
• Je bent verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van) de bedrijfsvoering en de positionering
van KunstForm.
 

Als Manager Cultuur en Educatie herken je jezelf in:

• Je bent in staat om zowel intern als extern mensen te activeren en mee te nemen, gevoed
door jouw intrinsieke enthousiasme voor cultuur, cultuureducatie en amateurkunsten.
• Je bent in staat je zakelijk en ondernemend op te stellen op een manier die past binnen de
domeinen cultuur en educatie.
• Door te luisteren identificeer je behoeftes binnen en buiten het bedrijf en je stelt je op als
strategisch ontwikkelpartner zowel intern als extern.
• Je spreekt de taal van creatieven en zet die moeiteloos om naar een gesprek met
stakeholders, zowel intern als extern.
• Je ziet kansen in de promotie en samenwerkingen van cultuur door het verbinden van
mensen en organisaties.
• Je hebt een open houding en transparante manier van werken en bent een stevige
gesprekspartner op verschillende niveaus, die goed op de hoogte is van het reilen en zeilen
binnen het bedrijf, de branches en de partners.
• Je voelt je thuis in een bevlogen team met hart voor de uitvoering.
 

Profiel:

• Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, met bij voorkeur een relevante ervaring in onderwijs,
kunst en/of cultuur.
• Je hebt ervaring met het bouwen en enthousiasmeren van teams en netwerken.
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van strategische partnerships en het onderhouden van
subsidierelaties.
• Je denkt vanuit het breed maatschappelijk belang en kansen voor alle (cultuur)partners.
• Je gedijt goed in een omgeving gebaseerd op vertrouwen en durft dat ook uit te stralen.
 

Wat bieden wij:

• Een dynamische werkplek binnen een deskundig en enthousiast team met ruimte voor jouw
eigen visie en ideeën.
• Een team dat met passie en plezier werkt aan het verbinden en het creëren van
samenwerking op de gebieden cultuur, cultuureducatie, amateurkunsten en dans in
Velsen.
• De mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen middels coaching, trainingen of cursussen.
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd bij goed
functioneren.
• Beloning volgens CAO Kunsteducatie, salarisschaal 10/11.
 

Heb je interesse?

Graag jouw reactie met motivatie en CV naar mevr. M. Riksman, secretariaat@bibliotheekvelsen.nl. De sluitingsdatum is maandag 11 juni 2023. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maarten van Dongen, mvandongen@bibliotheekvelsen.nl.

Meer informatie over KunstForm: www.kunstformvelsen.nl.

De eerste gesprekken worden gevoerd op 23 juni 2023.