Gemeente berichten

Gemeente Velsen neemt elk jaar honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op jouw buurt, zoals een bestemmingsplan, het kappen van een boom of een vergunning voor een evenement. Deze besluiten liggen ter inzage bij het gemeentehuis of in de Bibliotheek IJmuiden.

Deze besluiten liggen ter inzage bij het gemeentehuis of in de Bibliotheek IJmuiden.

Ook kan je deze besluiten online in bekijken.