Makkelijk lezen clubs

Speciale leesclubs bij Bibliotheek Velsen voor anderstaligen en/of voor Nederlanders die op een speelse manier hun taal willen verbeteren.

Met elkaar lezen

Sinds jaren faciliteert Bibliotheek Velsen de mogelijkheid deel te nemen aan leesclubs voor mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Over het algemeen nemen er mensen aan deel die anderstalig zijn, maar we hebben leesclubs gehad die bezet werden door mensen met een Nederlandse taalachtergrond.

Het met elkaar lezen van een boek en erover praten, levert enorm veel op. Zowel het beleven, het delen van een verhaal en het plezier dat eraan beleefd wordt als het op een leuke en speelse manier de taal en de woordenkennis te verbeteren.

Een leesclub bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers en wordt begeleid door een vrijwilliger met een taalachtergrond. De bibliotheek levert het leesmateriaal aan. De begeleider bespreekt de voorkeur voor een bepaald boek met de groep en schat in welk onderwerp leuk en interessant genoeg is.
 

Meedoen?

Lijkt het je leuk om aan een leesclub deel te nemen of om er zelf een te leiden, meld je dan als deelnemer aan bij Marijke Veenenbos mveenenbos@bibliotheekvelsen.nl en als begeleider bij Ingrid van Rooijen ivanrooijen@bibliotheekvelsen.nl. Je kunt dit ook telefonisch doen. Tel. 0255 525353 of gewoon aan de balie tijdens de openingstijden.

NB: Het betreft hier leeskringen die door Bibliotheek Velsen georganiseerd worden op basis van vraag en aanbod.
Daarnaast bestaan de particuliere leesclubs die via onze organisatie de leeskoffers bestellen.